Sustav katastra infrastrukture (SKI)

U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi (i drugi objekti) elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.
Kroz modul je moguće crtati linije unositi atribute, dodavati blokove...

NOVO!

UPUTE

Kako je Pravilnikom propisan sadržaj, način izradbe, vođenja i održavanja katastra infrastrukture te uspostava jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

SKI menu
SKI menu

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.