Line Combiner

Spajanje linija u poliliniju.

TIN GENERATOR

Ulazni parametri:

  • linije
Izlazne vrijednosti:
  • Polilinije

Postupak rada sa Line Combinerom

Ako imamo iscrtane linije koje je potrebno spojiti u poliliniju.
Jednostavno se odaberu linije i nakon selektiranja potrebno je kliknuti na gumb 'Kreiraj' i dobit ćemo jednu poliliniju.

Line combiner

© 2020 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.