GeoPLUS moduli

Obrada, računanje, kartiranje, zapisnici,...

GeoPLUS GEOCALC

GeoCALC

GeoCALC je modul koji je namijenjen računanju u geodeziji. Kroz modul se unose koordinate, importiraju se mjerenja, računaju se poligonski vlakovi te se vrši kartiranje točaka bilo da se radi o manualnom kartiranju ili kartiranju putem kodne liste.

Više »

GeoPLUS GEOCAD

GeoCAD

Modul služi za ubrzano grafičko editiranje geodetskih elaborata. Kroz meni postavlja se mjerilo crteža te se dodaju elementi na crtež kao što su frontovi, stacionaže, pokosi, šrafure, blokovi, oznake instalacija, brojevi točaka, numeriraju se parcele te ispisuju površine. Kroz modul moguće je vršiti vektorizaciju sa automatskim numeriranjem brojeva točaka.

Više »

GeoPLUS GEORASTER

GeoRASTER & Geo3D

GeoRASTER služi za geokodiranje skeniranih planova te za unos geokodiranih rastera u ZwCAD+. Moguće je unijeti raster bilo koje veličine i postaviti ga na koordinate u par koraka.
Geo3D služi za izradu profila

Više »

GeoPLUS GEODKP

GeoDKP

Modul služi za ucrtavanje kartografskih znakova prema Zbirci kartografskih znakova iz 2011.g. te za umetanje digitalnih ortofoto karata sa stranica DGU GeoPORTAL-a. Omogućava lakši i pregledniji rad. Brže uočavanje pogrešaka, ako je došlo do njih i sl.

Više »

GeoPLUS Map4CAD

Map4CAD

Map4CAD je modul u kojem je uključeno računanje oblaka točaka, transformacija koordinata, konstruiranje mreže točaka (DEM Generator), računanje i iscrtavanje TINa, tj. Mreže trokutova (TIN Generator), te računanje i iscrtavanje slojnica (CONTOUR Generator), te iscrtavanje točaka za profil (Surface Drapper).

Više »

GeoPLUS SDGE

SDGE NOVO!!

GEOPLUS u Digitalnom elaboratu!
Crtanje prema tehničkim specifikacijama, kontrola kvalitete *.dxf crteža, konverzija GML datoteka, kao i ispravljanje dobivenog *.DXFa koji nije složen prema specifikacijama. Izrada layouta na klik sa svim popunjenim podacima. Ispis posjednika na skicu i još puno drugih jako bitnih funkcija!

Više »

Podrška

Trebaš pomoć? Klikni na gumb i tu smo za par sekundi...

Geosoft d.o.o. dostupan je 30 dana besplatno. Svi ga mogu isprobati. Kada verzija istekne, a niste u mogućnosti platiti moguće je pregledavati samo podatke do datuma isticanja. Nije moguće dalje raditi po programu.

GEOSOFT D.O.O.

Specijalizirana tvrtka za obavljanje svih poslova sa područja praktične geodezije i katastra

Geodezija

Tvrtka je započela poslovanje 1990. godine te se u 20 godina poslovanja pretvorila u renomiranog partnera na području geodetskih djelatnosti. Tvrtka posjeduje ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te sve potrebno za geodetsko vještačenje.

Programiranje

Bavimo se programiranjem programa vezanih za geodeziju GEOPLUS, te programa vezanih za vođenje tvrtke, izrade računa, ponuda, vođenje poslova, izrada putnih naloga, evidencije rada,... Geosoft d.o.o..

DRON

Snimanje 3D modela terena dronom Phantom P4 te zastupništvo u prodaji istog.

Kontaktiraj nas

Imaš pitanje, trebaš pomoć, javi nam se.

GEOSOFT d.o.o.
Sjedište: Nad Lipom 4, 10000 Zagreb
Ured: Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb
P: (+385) 1 3768 250
F: (+385) 1 3768 219
Opći podaci
OIB: 65512015046
Porezni broj: 03572595
MBS: 080234562
PBZ: HR8023400091110044479
Erste & Steiermärkische banka: HR3224020061100505095
SWIFT kod Erste: ESBCHR22
Brojevi mobitela
Saša Grebenar (+385) 99 6666 556
Marko Grebenar (+385) 98 1919 793
Aleksandar Grebenar (+385) 98 472 815
Andrea Poljak (+385) 95 8947 867
e-mail: geosoft@geosoft.hr

© 2018 Copyright GEOSOFT d.o.o.
All rights reserveds.